Việc dạy theo phương pháp học tập của học sinh có phải là một ý tưởng mơ hồ?

Rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự khác biệt trong phương pháp học tập của học sinh có thể quan trọng ngang với tố chất của các em, nhưng những chứng cứ từ kinh nghiệm thực tế lại rất mong manh. Ken Gibson là một học sinh đọc rất tốt ở trường tiểu học […]