Phụ huynh có muốn con bước đi trên đôi chân của chính mình?

Tớ tư vấn cho khá nhiều ca bị áp lực học tập dẫn đến trầm cảm – Cũng có những ca ” cá biệt” trở nên lười biếng,bỏ học vì bố mẹ nuông chiều ..nên không muốn nói ra vì ( đó cũng là nguyên tắc nghề nghiệp ) cũng là điều bình thường. Chỉ […]