Bằng Đại Học Giỏi, Thất Nghiệp Như Thường

Với chiếc bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trên tay, sinh viên mới ra trường tự tin khi bắt đầu bước vào đời. Thế nhưng, bước đầu tiên trên hành trình sự nghiệp thất bại khiến bạn hụt hẫn và nghĩ rằng mọi thứ súp đỗ. Vậy, tại sao học đại học, ra trường, […]